Kinderen

Kinderen kunnen zo kwetsbaar zijn in deze wereld, waar heel veel moet en van ze wordt verwacht. Een wereld waarin er al snel voorbij wordt gegaan aan wie ze werkelijk ‘zijn’

Het komt vaak voor dat ze om wat voor reden dan ook moeite hebben om het leer- en leef tempo bij te  houden. Helaas is er weinig tijd en ruimte om als uniek kind jezelf te kunnen zijn.

Voor mijn werkwijze is het niet belangrijk of er wel al dan niet een diagnose is vastgesteld. Samen gaan we opzoek naar hun talenten om zo problemen aan te pakken. Doel is dat belemmeringen en eventuele beperkingen omgezet worden in mogelijkheden. Tijdens onze ontmoetingen schep ik een veilige ruimte waarin ze  volledig aanwezig mogen zijn. Dat is een groot vereiste voordat we aan de slag kunnen. Er is veel ruimte voor ondeugd, humor en plezier. Ik vind werken met kinderen altijd weer een feestje!